Magkänslans språk - i ett mörkt stråk

Den oundvikliga sanningen
påverkar utgången i utamningen

bukens regioner viskar sakta
förmedlar omedveten fakta
förändringen i andningen

Nya själar kolliderar ständigt
för vår utveckling är det nödvändigt

med kritiska ögon sker analyser
omoraliska egenheter genomlyser
blicken avslöjar det som sker invändigt

Alla år av svikligt förfarande
främst från dem som varit frånvarande

bespara oss raseriet
våra själar behöver frihet

förlåt, det skär inombords fortfarande

Författare:

Publicerat

Dela: