Malmgruvan i Kiruna

Slutet på artonhundratalet en gruva tog fart
LKAB blev namnet så klart
Hjalmar Lundbohm blev första disponenten
Satte prägel på monumenten
En malmgruva som gav klirr i statskassan
För den stora massan
Nu ska staden ändra plats
För gruvdriftens nya insats
Kiruna heter staden
På den nordligare breddgraden
En framtid för alla
Annars kan allt falla

Författare:

Publicerat

Dela: