MAN HAR ETT VAL

MAN HAR ETT VAL
När ska människan besitta ett förnuft av både kärlek och tro
Och för en gång skull bli lite bättre på andra sidan denna bro
Vad hjälper det med hat, när allting bara brister under alla
Ingen blir bättre av att någon tro sig vara bättre och med orden skalla.

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: