Mannen i den turkosa adidasjackan (2 månader senare)/


Jag såg ett foto idag
ögonen tindrade hoppfullt
var det livet du hade hopp om
eller förhoppningar om ossett ögonblick man inte
kan deformera
som är fryst i all oändlighetredan då skavde mina uppsåt
trots din vetskap
med tiden kom kravenmin närvaro blev otillräcklig//Många vakna nätter
ligger till grund för
det starka bandetsom vi byggt upp
och sedan raseratbyggt upp
raserat


byggt upp
raseratflödande konversationer
rökfyllda lungor
alkoholiserade venertrötta ögon i
gryningssolen
en bekräftande blick
du förstår allting///Du förändrades så fort
den svarta sjukdomen
substansernas inverkan
du blev någon annan


en oförstående omgivning
såg på medan personligheten
den du en gång hade


försvann och
lät sveken hopa sigplacerade ofrivilliga
handavtryck som brände
hål överallt


lämnade en skadad kropp
den du nyligen älskat
minns du det ens


kan vi någonsin
komma förbi det


går det att förlåta


////Ändå är du där
med dina tindrande ögon
och känslor som fortfarande
gick att tyglapå fotot
i tankarna


minnesbilderna går inte
heller att förvrida
finns du fortfarandesaknaden smakar beskt
efter min vapendragare
den plats du stalinuti


för vår vänskap
är oersättlig


så säg mig
kommer det vara tomt där


för evigt

Författare:

Publicerat

Dela: