Minsta krus

Finstiltje stämmer av
kluckstammar strax
under ytspänning

minsta krus höjs
med skum

Författare:

Publicerat

Dela: