Mitt i bland oss-här.

De lever här
mitt i bland oss alla
vi ser dom inte
hör dom
känner dom
Inte
men de finns där
och du är en av domkanske jag med...

Författare:

Publicerat

Dela: