Nubben på bordet står

Nubben på bordet står

mel. Sankta Lucia.

Nubben på bordet står
varför då dröja?
Hellre vi tar en tår
och oss förnöja!
Hej Quantum satis
bästa potatis
som vi får gratis,
som vi får gratis.

Helan i magen

mel. Mors lille Olle.

Helan så sakta i magen gick.
Undrade varför han sällskap ej fick.
Säg käre vän var är halvan i kväll.
Bed honom komma hitned är du snäll.
Lugn, bara lugn för han kommer snart,
ej har vi glömt honom bara för prat.
Hej alla vänner så lyft era glas.
Visom varandra hur halvan skall tas.

Brännvin filibombombom

mel. Ritsch, ratsch, filibom.

Brännvin, filibombombom
är en gudadryck för en törstig gom!
Brännvin, filibombombom
är potatisblom filibom.

Så hastigt den lilla supen

Författare:

Publicerat

Dela: