NybyggareLivet omvandlas
Återskapas
Alltid nybyggare
Ständig förändring
Börja om och om igen

Halspulsådern tickar
livet som pulserar
Du och jag

Ständig förändring/förvandling
Metamorfos

Författare:

Publicerat

Dela: