Öden

Öden, öden
vart för ni mig?
döden, döden
Visa dig!

Jag lever i fruktan
För liv och för död
En evig suktan
Efter sömn, efter stöd

Ensammen, omringad
vissen och bruten
En mask betvingad
Cirkeln är sluten

I dig finner jag val
Val jag är ovillig att välja
Ensamheten är sval
Av all kyla jag fått svälja

I dig finner jag mig
Något jag behöver
Att finna sig
Sen är det väl över

Att välja mellan jag och mig
ger mig bara kval
Att välja mellan dig och dig
Ni ger mig inget val

Öden, öden
Vad ger ni mig?
Döden, döden
Famna mig

Författare:

Publicerat

Dela: