ÖDETS NYCKER

ÖDETS NYCKER

HUR MÅNGA STEG DU ÄN TAR SÅ KAN DU INTE SPRINGA IFRÅN
DITT ÖDE.
MEN ÖDET KAN TA ETT STEG I RÄTT RIKTNING, MEN VAR VARSE
IBLAND KÄNNS DET SOM OM DEN HADE DÅLIG LOKALSINNE

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: