Ögonblick av lycka

När jag träffar dig fylls min själ av glädje och mitt hjärta av sorg.
Omärkligt smälter vi ihop när vi öppnar oss för varandra men jag vet att det bara är för stunden.
Snart tränger sig verkligheten på och jag tvingas lämna dig med min osläckta törst.
Ekot av dig pulserar i mitt väsen och river i mitt hjärta med varje slag.
Att glömma är omöjligt när minnena är etsade in i min själ.


Vi är två tvillingsjälar som inte får förenas.

Författare:

Publicerat

Dela: