På Heden...

Så;
på en hed
vid ett tillfälligt träd planterat
står den lilla röda stugan
med vita knutar
inte tryggt förankrad

tiden mäter med jämna metrar
när den närmar sig med hast
det vattenmärke
som en röd linje visar
där på glaset

i våra händer
håller vi mätinstrument av olika slag

låter dem visa
hur uppbyggnad skall ske
av det raserade

det vi en gång trodde på
har blivit med tiden avslöjat

det kräver ny grund
på en hed
vid ett för tillfället planterat träd
invid en röd stuga
med sina vita knutar
som är en människors bostad...

Författare:

Publicerat

Dela: