POETS TANKAR MÅSTE DET VARA ELÄNDES TORFTIGHET

POETS TANKAR MÅSTE DET VARA ELÄNDES TORFTIGHET

En poets tankar måste den komma ur armod
och att hjärnan är av eländes torftighet

Bör man också låsa in sig och skriva
så pennan glöder
Kan en poet tänka utöver poesin
Forma så kalt,så besvärligt,så mörkt

Solen lyser inte alls utan månen vandrar
sin tysta runda
Man tycker det borde finnas mycket gott
att begrunda

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: