Räddningen som aldrig fanns

Din livshistoria visualiserad
känslolös information per automatik
hemligheterna delges utan bekräftelse

Avmagrad med skrapsår under fötterna
inga tillhörigheter, inget förtroende
jag stod och kände på lampsladden
den du hade knutit omsorgsfullt

Bara en förvirrad i mängden
omgivningen som gett upp kampen

Det finns ingenting längre

Författare:

Publicerat

Dela: