Toner av döden

Känner ingen smärta eller ånger
Bara en tomhet eftersom hoppet är förlorat
Andningen blir allt djupare och det blir svårare att andas
Och varje andetag känns som det sista
Svettdropparna som rinner från min panna
Är lika kylslagne som kroppen
Min stämma är tonlös
Huden är färglös
Dom förlorade hjärtslagen tynar sakta bort
Och pulsen blir allt svagare
Det varma blodet som rinner ut från mina öppna sår
Är det ända som känns levandeFörfattare:

Publicerat

Dela: