Skörd

Går vi då här
och kan inget annat
och bär
det som blivit förbannat,
så ber vi en bön
att få slippa vår börda,
att få gå före i kön
för dem som ska skörda
vad slitet har gett,
och när vi uppriktigt bett
får vi oroligt vänta
på kapitalet med ränta.

Författare:

Publicerat

Dela: