Skvallra ett vapen

När du skvallra, din tunga dallra
Vad är ditt behov, att sätta ditt egna jag på prov
Många människor du sårar, och försätter andra i tårar
Varför inte vända misstroende, till det fantastiska förtroende
En människa som delar med sig, sina erfarenheter till dig
Är väl det fantastiska du kan få, från en annan att själen i dig må
Varför missbrukar du förtroende, för den som trodde du var människan troende
Till människans tillit till livet, du missbrukade och tog för givet
Förvalta ditt förtroende, för en annans människas beroende
Att få dela med erfarenheter, utan att det blir grymheter
När du missbrukar ett förtroende, låt det inte bli permanentboende
Se människan likt en spegelbild, där du är en helbild
Sluta utelämna andra människor, nästa gång någon annan ditt liv snor
Din bild och sanning, för andra blir en osanning

Författare:

Publicerat

Dela: