Som två kapitel i samma bok

Som två kapitel i samma bok
Som parallella universum

Två som går på varsitt spår
Aldrig mötas
Ändå följas
Två vandrare på varsin stig
Två som ser varann på håll

Två delar i en helhet
Som ändå har skiljts åt
Håller sitt avstånd
Men dras emot mitten
Två som inte kan släppa taget

Dragningskraft
Gravitation
Har ingen verkan
De har skapat sina egna
Naturlagar

För att slippa mötas
För att plåga sig själva
De hör ihop
Men är skilda åt
Ensamma tillsammans

Författare:

Publicerat

Dela: