Sommar-vikt

I natt ska badrumsvägen ställas
tillbaka tio kilo
Sommar-vikt kallas det

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: