Sopberg

Våra återvinningsstationer ett enda sopberg
Folk dumpar till och med färg
Att källsortera är mycket svårt
Nedskräpning i naturen mycket hårt
Håll rent i naturen en lärdom för livet
Idag som ingen tar för givet
Källsortera ska vara lätt
För då gör de flesta rätt
Om vi förenklar systemet
Plockar vi bort problemet
Mindre och fler synliga miljöhus kan byggas
Där nedskräpning och naturen tryggas
Folk blir bättre på källsortera
Vårt sopberg kommer naturligtvis stagnera

Författare:

Publicerat

Dela: