Starka rösterBush är som stark, så stark
CNN hörs om stark, så starkt
Vissa ekon förstärks

När Bush tystar den fria världen
Fi:s fasa förlorar
När CNN basunerar vissa värden
Valt våld vinner

Hörs du ?
Hörs de ?
Lyssnar vi någonsin
på oss alla…..?


Författare:

Publicerat

Dela: