Strofer,gathörn

Strofer ur gathörn
Imaginära strofer
Jazz,jeans och katter

Minglande lycksökare
Söker nattlig notorisk närvaro

Ingen pappa polis övervakar
påstådd prolog

Säregna, smutsiga ,trötta ,vinglande
pistolförsedda ,unga

Visslande vartåt nästa vadslagning ska ske

Författare:

Publicerat

Dela: