Styrkan får vi genom kärleken

Styrkan får vi genom kärleken
Det finns så mycket styrka i en människas själ
Men naturligtvis har vi alla en akilleshäl
Styrkan får vi genom den kärlek som vi får och ger
I bland man kalla detta för kärlekens högkvarter

Att kunna känna att man är älskad är nog bland det bästa
Ingen kan säga att det inte är sant, så är det för de flesta
Alla våra öden kan vi på något sätt förhindra detta
Vi går vägen fram, även om hindren är många vill vi fortsätta

Att visa sina svagheter det är en stor styrka och mod
Allt går bara man vill och att man inte är för självgod
Om man tittar upp mot himmelen och se månens skärva
Är det inte fantastiskt att kunna vara bland de djärva

Styrkan är att se det viktigaste och det positiva i livet
Kärleken är ett instrument som spelar riktigt hängivet
Kryp in i någons hjärta och förvandla dig själv till sagans fe
Känn doften och skönhetssinnet i denna härliga orkidé

Bo GRapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: