Tala bara


Tala bara när du
tror att dina ord
är bättre än din
tystnad

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: