Tänk om allt ont kunde förgås

Tänk om allt ont kunde förgås
och bli till gott
Vad härligt detta skulla vara
Det läggs så mycket engeri på alls slags
ontskap
Världen hade blivit en bättre värld att leva i

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: