Till den Nya

Det var igår som du kom ur din moders kropp,
och för första gången i hela mitt liv.
Jag kände mening, styrka, glädje och hopp,
jag visste vad göra som tidsfördriv.

Fastän det ej var jag som livet dig givit,
jag fylldes med stolthet att vara din släkt.
Bara över min egen dotter lyckan större blivit.
så härligt av den nyföddas skratt bliva väckt.

Författare:

Publicerat

Dela: