Tomt är huset...

Tomt är huset utan herre.
Vida skådar ensam blick.
Framtid glimmar mellan träden.
Solen skyms av brusten blick
Inget läggs för våra fötter.
Ingen mark beredes här.
Vi får vandra hela vägen.
Med det mått som uppmätt är.
Nu jag gråter sänker fanan.
Den jag upphöjd burit har.
För att ödmjukt falla inför.
Vårda allt som här finns kvar...

Författare:

Publicerat

Dela: