Trädgården I ditt vardagliga liv.

Trädgården I ditt vardagliga liv.

Plantera tre rader av frid

Frid I sinnet
Frid I hjärtat
Frid I själen

Plantera fyra rader med empati

Sluta med avundsjukan
Sluta med likgiltigheten
Sluta med grubblandet
Sluta med själviskheten

Plantera fyra rader med kärleken

Låt oss vara trogna
Låt oss vara snälla
Låt oss vara tålmodiga
Låt oss älska varandra

En trädgård behöver mycket tid

Tid för varandra
Tid för familjen
Tid för vänner

Vattna rikligt med din glädje så kommer trädgården I ditt
Hjärta att blomma upp och ge rikligt med välsignelser

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: