Uppenbarelsebokens hemlighet...

Så långt som i Uppenbarelseboken
läste jag högt inför alla.
En lördag i kyrkans preddiksstol.
Ingen trodde att nå´n ville lyssna
men alla satt stilla och alla satt tysta.

Jag läste om skaror och änglakör
om gator av guld som en klar markör
på Guds himmel och lite därtill.
Och prästen han undra, hur gjorde du här
aldrig jag vågat att läsa så där,
så mycket och aldrig så länge.

Jag såg att dom lyssna
var nyfikna rent,
vad skulle komma härnäst.
Jag läste om stenen den vita och fina.
Om namnet det nya
som jag skulle få.

Om Lammet och tronen,
Keruber med vingar.
Om vattenfallssånger och syndares ånger.
Om vitaste klädnad och rödaste blod.
Jag stod där och läste en lördag för vänner.
Jag läste ur böckernas bok...

Författare:

Publicerat

Dela: