Utgångspunkt

Utgångspunkt
Denna flyktiga avgångsplattform
Driver emot en hemlig värld
Räddningen kunde ha varit ord
Men tiden var emot oss, skönheten försvann
i de osagda ord som misslyckades

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: