Vändningen

Du jagar den stora chansen,den stora lyckan!
Du jagar status,som har blivit din gud.
Du tycker att i en modern tid,så behövs idel nya bud.
Kan man stilla sig en stund och betrakta tanken?
Kan man finna sig en stund i tanken som lugnar?
Finns det möjlighet att bränna en dålig tanke i några själens ugnar?
Man jagar de många fansen,som ska bli ens lycka!
Men du finner liv i en gammal kvinnas ögon...
Du finner mening i att inte förtrycka.
Plötsligt så tycker du att i en modern tid,så behövs inre lycka,
Och du vill på ditt hjärta det smycka.

Författare:

Publicerat

Dela: