Väntrummet

Jag i väntrum
sitter
tuggandes
på knäckebröd
medan två par
ögon tittar.

Runt halsen
knutits
randiga slipsar
med knutar
som håller
skjortkragar
på plats

De hör inte
knastret av
knäckebröd

Den ena
ger mig
ett leende
mjukt
den andre
med ett
allvar
som en
grånad
man
äger ha.

De sitter
lugnt
vilsamt
i ramar
av guld.

Författare:

Publicerat

Dela: