Var

var är du
inte först
men inte heller sist
inte bäst
men inte heller sämst
lite mitt emellan
så skulle man kunna säga
utan att överdriva
ty det överdrivna
saknar ofta grund
medelmåttan anpassar
vänjer sig
tar in var helst den går
samlar i livets föråd
delar salt och bröd

Författare:

Publicerat

Dela: