Varför skulle jag släcka...

Varför skulle jag släcka och gå,
ge vika för våld och för hot.

När de som har makten sluta slå,
har somnat vid husets fot.

När de som får medel i myckenhet,
ej värnar om dem som är få.

De vuxna har blivit i landet kvar.
Det landet som tyglas av små...

Författare:

Publicerat

Dela: