Geudes experiment

Geude strök sig trött över utbuktningen på pannan. Experimentet har gått över förväntan. Det svårste hade varit att återskapa de yttre förhållandena och grundgenmassan.

Hon hade inte en enda gång behövt ingripa i skeendet. Det var som förutbestämt. Hennes djupsvarta hud hade inte en rynka av oro. Att äntligen få presentera orsakerna till deras världs undergång, för vetenskapsrådet, uppfyllde henne med en sedan länge förbjuden känsla. Under vissa starka händelser går det inte att stoppa den känslan. Men den försvinner snabbt, tack vare den extra framloben, som alla får påopererad så snart de slutar amma. Nu vet hon också varför man gjort det så länge historien minns. Nej rättare sagt mindes. Experimentet har ju lyckats återspela hela släktets födelse.

' Tänk om man också vetat vem skaparen var ? ' Klart är att just den frågan är svaret på orsaken till världars undergång. Deras återskapade förfäder har redan från början letat efter någon eller något som skapat dem och världen. Det sensationella är att de trott att denna skapare skulle ha lagt sig i skeendet. Varför? De har ju tankeprocesser som klarar egna beslut.

Geude hade ganska ganska snart kommit på svaret. Hjärnans framlob är helt enkelt underutvecklad när naturen får sköta evolutionen. Därför hade hennes förfäder utvecklat en extra på konstgjord väg. Detta dock först efter den stora katastrofen. Utan tillräckligt stark självkontroll blev dessa primatorer offer för instinktsstyre. Det hade kanske kunnat gå bra ändå, om det inte vor för deras inbyggda längtan efter kontroll. 'Var kom den i från?' Hon förstod att svaret fanns att hitta i henne själv. Inte hos deras gudar i varje fall. ' Varför var de så många ?'

Det hade varit knepigt att urskilja vilka som hade rell betydelse. Datorns kalkylprogram hade till slut fått fram de två som hade makt nog att åstadkomma undergången. Bush, Hussein, Elvis och de andra var bara redskap. Men Rumsfield och Bin Laden skulle aldrig få slutföra sina gudomliga värv.


Geude tryckte på knappen och såg planeten under henne uppfyllas av blått. Hon visste att de överlevande, på de höga bergen, med tiden skulle finna framloben. Självkontroll är ju själva grunden till skapande.

Författare:

Publicerat

Dela: