SAMVETETSAMVETET

Människan skapelse var det yttersta verket av vår Herre Gud
För att hjälpa oss framåt i livet fick vi alla dom viktiga bud
Vi skulle med dessa ha den grunden som vi behövde för livet
Men vi måste förstå att allt inte är skrivet
Han gav oss förmågan att tänka, handla och förstå
Med dessa egenskaper vi skulle mot framtiden tryggt kunna gå

Vi fick då förmågan att in i framtiden resultaten kunna gissa
Det var för att vi inget med klokhet i nuet skulle missa
Tanken var att framtidens generationer på jorden skulle kunna leva
För vår Herre Gud kommer aldrig mer att skapa någon som Adam och Eva
Vi har själva erhållit möjligheten att över ödet råda
Och inte bara i forntiden skåda

Vi tycker det är viktigt att bakåt titta
För att våra anfäder kanske hitta
Teleskåpen med kraft till universums födelse söka
Framåt i tiden skulle vara det rätta för att med existensen möjlighet kunna öka
Med matematikens hjälp vi mycket kan finna
Där kan vi med säkerhet se hur många generationer till vi hinna

Varför skall vi människor till Mars så ivrigt fara
När vi med trygghet och lycka på jorden kan vara
Fördelen med Mars skulle kanske för vissa vara givet
När budorden var för oss på jorden skrivet
Kanske för att finna svaret få frågan om det leva går
När jorden kyla och mörker för evigt får

Varför inte låta oss människor i harmoni med jorden leva
Varför inte ta fram politiker som kan börja med en annan era
Varför skall girighet och makten över oss med vildhet och härja
Varför kan ingen hjälpa oss att mot dessa krafter värja
Varför kan inte förnuftets tanke för en gångs skull kunna råda
Varför skulle våra barn inte framtiden få skåda
Varför skall vi alltid mot varandra kriga
Varför inte göra så att vapen för alla tiga
Varför inte ge framtidens generationer en ypperlig chans
Varför inte se att framtidens slut egentligen inte fanns
©Teddy Engberg 2001-08-27

Författare:

Publicerat

Dela: