Publicerat
Kategori: Novell

Manifest är bara namnetOFFERLEKEN
1. Du är född
2. Du visste inte vad som skedde när du kvaldes ur din moders sköte
3. Du visste inte vilka som flockades och vilka som inte flockades kring dig
4. Du visste inte vem din moder var eller ens anade du nödvändigheten av en sådan
5. Du växte omsider till upprättgående
6. Du gjordes uppmärksam på antingen en inväxt i din nedre trakt eller en utväxt i densamma
7. Du invigdes stegvis i dessa växters funktioner bland vilka du fann nöje i somliga och i andra ett pyrande missnöje
8. Du kunde utan egentlig egen förskyllan ge namn åt en som lystrade till ljudet ”far” och en annan dig mer närstående som gladdes åt ljudet ”mor”
9. Du fann din lott ömsom lik en nit och ömsom turlik
10. Du upphov din vilja att bestämma
11. Du bestämde i sällsynta fall, utan att för den skull vara fullt klar över konsekvenserna
12. Du gjordes efter hand ansvarig för din existens och dess vidare följder
13. Du hörde ofta något sägas om både vilja och frihet
14. Du förstod inte, men det kom för dig att man kanske yrade
15. Du fann det lika besvärligt som naturligt att din vilja gick vill i skogen
16. Du hörde från vänster att du hade rätt att leva
17. Du hörde från höger att du skulle göra rätt för dig
18. Du tänkte, att göra rätt var att göra som din fader och din moder
19. Du fann att vad den ena gjorde och sa var efter den andras mening inte rätt
20. Du lärde att det du gjorde var fel
21. Du tänkte att du en dag skulle göra rätt
22. Du visste bara inte när den dagen skulle inträffa
23. Du såg att du ofta blev åsidosatt
24. Du såg att det du trodde var rätt, gav dig en plats i periferin
25. Du tittade med stora ögon på vad som ägde rum i centrum för allas uppmärksamhet
26. Du tänkte att du en vacker dag skulle visa dem
27. Du såg ut genom regnvåta rutor
28. Du undrade över varför du inte fick
29. Du frågade när det skulle bli din tur
30. Du förstod, efter mycket frågande, att det inte var på frågan det kom an
31. Du visste inte vad du skulle svara på den fråga som du inte uppfattat
32. Du våndades över tystnaden som strömmade ur dig
33. Du tänkte att det kanske var en våg som du kunde rida på
34. Du märkte först sent att åren gått
35. Du tänkte att det kanske var för sent
36. Du såg hur livet lekte med sina bärare
37. Du mindes allt oftare Abrahams beredskap att offra sin son
38. Du såg alla offren omkring dig
39. Du började få en identitet
40. Du tyckte att den i allt väsentligt skilde sig från en förhärskande föreställning
41. Du såg att den som gjorde rätt för sig inte brydde sig om något annat än sig själv
42. Du tänkte att det inte var så enkelt som att du hade rätt i din existens
43. Du såg att omständigheterna skördade offer
44. Du såg den fria viljan som ljusberusade lärkor
45. Du tänkte att den som ändå vore fågel
46. Du ville breda ut dina vingar
47. Du kände väl att du inga hade
48. Du satt på en bänk i en park och kastade dina sista smulor

Ture Holmberg

Status: Guld författare

tror bestämt att jag gör mig bäst som obeskriven, men den som gör sig omaket att ta sig genom mina kommande ordmassor kommer förmodligen att forma just något liknande en beskrivning f.ö. kan man se sig mätt på Facebook
Ture Holmberg är medlem sedan 2023 Ture Holmberg har 432 publicerade verk

Inloggning

Logga in och för att skapa din profil. Utöver får du möjlighet att redigera dina verk och du har möjlighet att nå högre medlemsstatus .

Glömt lösenord?
Annons:

spelsidor utan svensk licens kan du spela dina favoritspel och placera spel på olika sporter

Hur blir man veckans författare?

Veckans författare:

Ture Holmberg

Tror bestämt att jag gör mig bäst som obeskriven, men den som gör sig omaket att ta sig genom mina kommande ordmassor kommer förmodligen att forma just något liknande en beskrivning f.ö. kan man…

Ture Holmberg

På andra plats denna veckan: Anders Berggren