Publicerat
Kategori: Novell

Oavsett, (alldeles)


1. Ingen än så länge känd har valt att födas
2. Av alla födda har ännu ingen valt sina föräldrar
3. Platsen på vilken någon sägs vara född är oftast vald av nöd och tvång eller av tillfället
4. Endast i undantagsfall har man i det kritiska ögonblicket varit säker på den blivandes kön
5. Väl född har man i flertalet fall anbragts på den som intill döden ska kallas ens mor
6. I några fall har man i ett relativt tidigt skede skuggats av den som ska kallas ens far
7. Mörkret känner man sen fosterstadiet
8. Ljuset kommer etappvis att uppenbaras
9. Ur det våta kommer man och väta ska man göra
10. Torrheten ska man i alla dess uppenbarelseformer lära känna
11. Det ska omsider berättas när och var man var född
12. Inget ska man minnas därav
13. Hem ska det kallas där man har sin mor
14. Bort ska det kallas dit ens far går
15. Mellan hemma och borta ska man i allt vidare cirklar röra sig
16. Några i osannolikt små
17. Andra i häpnadsväckande stora
18. Redan nu måste påpekas att ingen valt att höra till
19. Att höra till kommer att visa sig vara det avgörande kriteriet för ens anseende
20. Vilket ingen väljer
21. Inte heller väljer någon utom undantagsmänniskan att avstå identitetsgivande sammanhang
22. Minsta möjliga skock räknar två individer
23. Till en sådan tyr sig ett avgörande flertal
24. En skock känner inga gränser
25. Den är alla hittills kända
26. Den som står utanför känner desto fler
27. Att falla ur är lätt
28. Att komma in är svårt
29. Den som vill ägna livet lättjan ser till att både passa in och passa sig
30. Den som inte passar kan lätt förbises
31. Envar föds i ett svep och ett sammanhang
32. Att välja sådant ligger utom räckhåll
33. Nyfödd når näsan
34. Som senare ska visa sig som ett utomordentligt skrivunderlag för alla med sinne för ordning
35. Ord ska korsa den nyföddes väg, varthelst benen behagar bära
36. Av alla ord ska den växande samla på sig en mer eller mindre användbar skara
37. Oftast mindre som det ska visa sig
38. Den som tidigt smakar denna bittra ört ska samla på sig av annat, såsom nävrätter, undanflykter, såväl två- som tretaktsdanser
39. Så ska det vara för den som fått förmågan att därmed nöja sig
40. För åter andra ska andra takter gälla
41. En vacker dag har den uppväxande sett sin moders bröst för sista gången
42. Och fått det ersatt av både salt och sött, beskt och sådant som hamnar i vrångstrupen
43. När det blir tal om att gå väljer fötter och ben i oskön förening åt vilket håll
44. Stopp blir det vid första hinder
45. Sannerligen inte heller något självvalt
46. Tiden går och skolklockan ringer
47. Gud och Björklund vet varför
48. Att ringningen bådar illa är av den senare fastslaget
49. Han som i lag med Gud ser till att allt gott finns någon annanstans
50. Dit går man inte av fri vilja, men ofta med döden i hälarna
51. Somliga dock med lusten som ledstjärna
52. Vad allt kan man inte få för sig när viljan pockar
53. En vacker dag ställs nu den som i huvudsak anses ansvarig för både sitt eget och sitt lands väl och ve inför ett val
54. Nej, inte bara ett utan trenne
55. Det ska väljas representanter av minst båda könen i såväl landets som landstingets och kommunens styrelser
56. Den som inte grundligt grundats i sin omgivning kommer nu oomkullrunkeligen att hugga i sten
57. Vilken i bästa fall kommer att avtäckas som konstverk på något närliggande torg
58. Inte särskilt välbesökt
59. Men ändå

Ture Holmberg

Status: Guld författare

tror bestämt att jag gör mig bäst som obeskriven, men den som gör sig omaket att ta sig genom mina kommande ordmassor kommer förmodligen att forma just något liknande en beskrivning f.ö. kan man se sig mätt på Facebook
Ture Holmberg är medlem sedan 2023 Ture Holmberg har 442 publicerade verk

Inloggning

Logga in och för att skapa din profil. Utöver får du möjlighet att redigera dina verk och du har möjlighet att nå högre medlemsstatus .

Glömt lösenord?
Annons:

spelsidor utan svensk licens kan du spela dina favoritspel och placera spel på olika sporter

Hur blir man veckans författare?

Veckans författare:

Ture Holmberg

Tror bestämt att jag gör mig bäst som obeskriven, men den som gör sig omaket att ta sig genom mina kommande ordmassor kommer förmodligen att forma just något liknande en beskrivning f.ö. kan man…

Ture Holmberg

På andra plats denna veckan: Anders Berggren