Publicerat
Kategori: Novell

Släkt med odrägligheten

om jag bara lyssnat några minuter till på radion hade jag fått veta hur överklassen badar
att jag stängde av berodde inte på bristande intresse
fick däremot veta, innan jag stängde, att allt färre läser kultursidorna, vilket antogs bero på att det där skrivs för litet om populärkulturen och naturvetenskapen
jag tror att allt färre läser om samma saker oavsett hur kultursidorna ser ut, varför man säkert inte behöver göra så mycket åt tidningssidornas innehåll, utan mer inrikta sig på att acceptera mångfaldens konsekvenser
barock, modern eller postmodern, Böök, Nietzsche eller någon medlem i något såpkooperativ smäller lika högt
naturvetenskapen kunde gärna få en egen sida med lika obestämt utseende som dagens kultursida
har du förstått
oförstådd går man nedslagen, vare sig man ansträngt sig för att bli förstådd eller bara likt barnet kräver rättelse efter ens skapnad
Wittgensteins oro efter sin första logiska traktat är begriplig, men kan från mitt tyngdlösa vara likväl tyckas absurt exklusiv
också den intelligentaste lider av intelligensbrist, kanske i synnerhet den
vad ska man då önska sig annat än godhet
och pengar förstås, men det hade ju familjen W.
i själva verket är det svårt att hitta en tid när andra brytt sig om vad någon tänkt, sagt, målat etc
också mördare går fria
så kommer man ändå tillbaka till den ekonomiska sidan
i ädel tävlan måste man förlora
vad intresserar sig publiken för, frågade han troskyldigt
ja, det beror på
Det är inte andras analfabetism, som eventuellt avhåller mig från att skriva. Inte heller är det bristen på skap- eller skarpsinne. Kanske inte ens frånvaron av behov och visioner.
- Men vad är det då, käre vän?
- Min egen frånvaro.
- Nå, nu skriver du, varför gör du det egentligen?
- Att jag i frånvaron av mig själv, likväl, såsom ett evighetstecken, skulle uppenbara mig.
- Hur vågar du!?
Ingenstans lever du flyktigare än vid datorn. Ett fåtal tryck på tangenterna och spåren av din uppenbarelseform går över skärmen, ett par ytterligare tryck och de är för alltid försvunna.
- Ja, det är så lätt att ändra.
Vore det inte för lättjan och de ömma fingrarna högge jag i sten.
Blygsel är högsta pretention.
Illa dold är ett snäpp lägre.
Oförbehållsamhet är livets högsta väsen.
Släkt med odrägligheten.
Utan liv, tämligen drägligt intill evigheten.
- Naturupplevelser, vad är det?
- En stunds lättnad på det tryck man själv utövar på tillvaron.
- Naturprogram i massmedier?
- Jagets självtillräcklighet utbredd över savannen. Nära outhärdligheten.
Vad väntar jag mig av återstoden av livet? ( - )................................................?
Det senare nittonhundratalet fullbordar det tidigares aningar. Teorin då, har blivit trivial vardag nu och låter sig knappast utan ironi återskapas. Avståndet inom ett århundrade är inte stort i ett kristet perspektiv, men från människans utsiktspunkt oöverblickbart.

Ture Holmberg

Status: Guld författare

tror bestämt att jag gör mig bäst som obeskriven, men den som gör sig omaket att ta sig genom mina kommande ordmassor kommer förmodligen att forma just något liknande en beskrivning f.ö. kan man se sig mätt på Facebook
Ture Holmberg är medlem sedan 2023 Ture Holmberg har 432 publicerade verk

Inloggning

Logga in och för att skapa din profil. Utöver får du möjlighet att redigera dina verk och du har möjlighet att nå högre medlemsstatus .

Glömt lösenord?
Annons:

spelsidor utan svensk licens kan du spela dina favoritspel och placera spel på olika sporter

Hur blir man veckans författare?

Veckans författare:

Ture Holmberg

Tror bestämt att jag gör mig bäst som obeskriven, men den som gör sig omaket att ta sig genom mina kommande ordmassor kommer förmodligen att forma just något liknande en beskrivning f.ö. kan man…

Ture Holmberg

På andra plats denna veckan: Anders Berggren