Vad kännetecknar en kärleksnovell?

Vad är det för skillnad mellan en kärleksnovell och en novell som innehåller en kärlekshistoria? Eftersom båda typer av böcker berättar en historia om två personer som blir förälskade i varandra är det ibland inte lätt att skilja på dessa genrer.


Vad som är viktigt att komma ihåg är att i en kärleksroman handlar berättelsens utveckling om förhållandet mellan två personer. Därmed är andra händelser inom boken viktiga men endast sekundära till det romantiska förhållandet. Kärleken i boken är därmed berättelsens tyngdpunkt.


Om du skulle ta ut kärlekshistorien från en kärleks novell skulle boken minskas i både betydelse och intresse. Med andra ord, det skulle inte finnas någon historia värd att läsa överhuvudtaget. Detta är i motsats till andra typer av noveller som kanske innehåller romantiska element eftersom förhållandet i andra genrer inte är novellens huvudfokus. Även om kärlekshistorien togs bort skulle boken fortfarande vara intressant att läsa. Novellen skulle kanske missa en viktig men sekulär del av boken, men resten av berättelsen skulle ändå kunna fungera utan den.


Allting beror på vilken del av berättelsen som betonas. Om tyngdpunkten i berättelsen är, till exempel, en detektivroman om en mördares identitet och hans anledningar till att skapa problem för huvudpersonen, så är relationen mellan huvudpersonen och skurken betoningen i romanen. Den kanske skulle innehålla en kärlekshistoria, men förhållandet mellan de två personer som förälskar sig kommer inte att vara lika viktig som relationen mellan detektiven och mördaren. Om tyngdpunkten i berättelsen är att ett par som förälskar sig i varandra samtidigt som det finns en mördare, skulle mördaren inte vara lika viktig och därmed blir boken en kärleksroman.


Det finns olika sorters subgenres inom romantiska noveller som varierar mellan samtida, historisk, erotisk, och fantasyromantik. Vad alla dessa kärleksromaner har gemensamt är deras tyngdpunkt, vilket är berättelsen mellan två personer, deras romantiska relation och utveckling som människor och som ett par. Dessa romaner inkluderar att lösa ett problem som hotar att hålla dem isär, upptäcker att den kärlek de känner för varandra är den typ som endast händer en gång i livet och att denna upptäckt leder till en permanent, romantisk relation och oftast ett lyckligt slut.

Författare:

Publicerat

Dela: