Ansikten

Ikoner i karelska kloster
vet inte vad de föreställer
även om de drömmer om
sitt bysantinska ursprung
och händerna hos den man
som förde dem över tröskeln
till evigheten

Författare:

Publicerat

Dela: