ASFALTBLOMMAGlöm inte ditt ursprung – du
blomma gul som solen,
ljusets och kampens budbärare.
Asfalten är inte ditt hem och moder.

Glöm inte ditt ursprung – du
människa i lyckorus
över nyvunnen frihet,
ditt trälok du lagt åt sidan.

Kampen att synas – ge liv
är den samma.
Förutsättningslöst, livskraftsfull
föddes vi ur fröet, så lika vi är
överlevnad blev vår arvedel.

Författare:

Publicerat

Dela: