Att växa

Ett nytt skikt för varje år
Men det inre består
Nya dimensioner som berika
Det fantastiska och olika

Författare:

Publicerat

Dela: