Betraktelser

Jag betraktar andra människor
i ett försök att kunna betrakta mig själv
Jag ser mig själv i andra
Men ändå finner jag inte mig själv
Jag ser mig själv i en annan
Men det är ändå inte jag
Du ser dig själv i mig
Men jag är ändå inte du
Vi speglar, vi andas varandra
Men vi är ändå inte spegelbilden av varandra
Vi vandrar, vi trampar på vår jord
Vi sår och vi har mål
Vi speglar, vi andas varandra
Och jag ser dig och mig
som en del av alla andra
Stundom unik
Stundom som alla andra
Vi speglar varandra
och alla andra

Författare:

Publicerat

Dela: