Bröder?


Bröder?

Tvenne bröder med olika mödrar föddes i Kanaans land
Den ene var av oäkta börd och son till en slavinna
Den andre var äkta med moder och fader
Dessa bröder kom aldrig att älska varandra
Deras avkommor älskar samma Gud men i olika namn
Den ene tror att han är bättre än den andre
En har gett blodet till en stor stam
Den andre skall föra ut Guds vilja och dess lagar
Båda är till blodets grunder lika för fadern var Abraham
Skapelsens liv ser aldrig skillnad på människovärdet
Mänskliga värdet är bestående i skapelsens helhet
Även bröder kan se och förstå avgrundens brant
Bägge kommer snart att inför Herren Gud stå till svars
Välsignelsens ljus kommer åter i Kanaan att skina
Förnuftet skall även det åter råda
Kilen mellan tvenne grupper skall tystna för gott
Gruppers händer kommer snart att varandra krama
Kärleken mellan bröder finns i skuggan av ljuset
©Teddy Engberg
Författare:

Publicerat

Dela: