Cést la vie

Ängsligt tillbakablickande
Livet är ett hopkok av bra
och mindre bra beslut

Lyssna efter framtidens glädjebrus
i dina små dunöron

Ingen skuld i bagaget
Det förgångna är passé

Författare:

Publicerat

Dela: