Dårskapen

Dårskapen

Hatet fräter i bröstet eterns röst ljuder och vansinnet sjuder
Ska vi tiga och se på när intelligensen flyter och tilliten tryter
Eterns röst fräter hål och jag finner ingen tröst

Vad händer i världen
Vad händer här

Hur ska jag veta måste jag börja tweeta
Alla pratar om varandra hör bara sin egen röst
Där finns ingen tröst

Hur länge ska vi låta dom hålla på att tillåta vreden
Vi hatar, förgör och förstör

Lyssnar inte på varandra tiger stumma låter det ske
Hatet fräter i bröstet eterns röst ljuder vansinnet sjuder


Förlåta och glömma det är så lågt vi bara kan komma
Vi ska inte glömma

Vi kan inte förlåta att dårskapens vrede över världen drar fram
Det måste få ett slut nu

Författare:

Publicerat

Dela: