Du är kvar

Du har kommit till slutet
Ord som format din och andras värld
har tystnat
Din röst ett minne hos några få
förbleknar
Dina tankar dina gärningar
droppar i ett hav
Oändligheten sveper dig i din sista vila
Men längst där inne
allra längst in
är du kvar

Författare:

Publicerat

Dela: