Du räcker inte tillVart ska jag fly
för den självanklaganade
spegelbild
som ständigt möter mig.
Du räcker inte till
du är grinig och tråkig
hånar spegeln.
Du passar inte in
saknar hemortsrätt
duger inte - du är kass -
alltför annorlunda.

Ingenting hos mig är så bra
att det väger upp det förkastliga.

Inte ens i mina egna ögon.

Bara i Din famn - Fader
får jag ro
duger jag.

Där behöver jag inte räcka till.
Bara ta emot orden
som klarar också självanklagelsedalen:
'Min nåd är dig nog!'

Författare:

Publicerat

Dela: