En flirt

En flirt
i våren
to mennesker
der mødes
en vårdag.

Författare:

Publicerat

Dela: